UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Form tính điểm kê khai hồ sơ GS-PGS

10:29, 07/04/2021
1684
0
Quý thầy cô tải file tại: 

https://drive.google.com/file/d/1npybicy02IvPD1TQ9-jkKHJSB0W7UfpO/view?usp=sharing 

(Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email trường để truy cập được liên kết) 

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273