UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thẻ sinh viên vào PTN. CNSH Thực vật

10:15, 06/01/2020
3605
0
PTN. Công nghệ sinh học Thực vật xin thông báo. Các bạn sinh viên được nhận vào PTN yêu cầu điều thông tin vào thẻ và nộp 3 bản cho PTN (phòng B23) trong vòng 7 ngày (kể từ ngày phỏng vấn).
Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273