UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (2023 - 2024) TẠI PTN. CNSH THỰC VẬT (Phòng B23 và Trại thực nghiệm)

18:36, 12/12/2022
2757
0

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (2023 - 2024) TẠI PTN. CNSH THỰC VẬT (Phòng B23 và Trại thực nghiệm)

Điều kiện tuyển sinh viên làm khóa luận: đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp của Khoa Sinh học-CNSH.

Thời gian nộp đơn đăng ký làm khóa luận: từ ngày 12/12/2022 đến 03/01/2023 tại phòng B23, từ 9 giờ - 16 giờ hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời gian dự kiến phỏng vấn: thứ sáu, ngày 06/01/2023.

Hình thức nộp hồ sơ (đồng thời bằng cả hai hình thức):

-      Sinh viên (1) nộp trực tiếp tại phòng B23: 1 bảng điểm tích lũy, 1 đơn đăng ký làm khóa luận có dán hình và (2) đăng ký trực tiếp qua đường dẫn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEAAhM4YfQPYef93_FqOhSe16knNNk05rsksADj67uvEHmpg/viewform

-       LƯU Ý: Sinh viên khi chọn làm đề tài tại PTN. CNSH Thực vật sẽ theo chuyên ngành CNSH Nông nghiệp.

Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273