UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO TUYỂN SINH PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

09:57, 12/04/2024
3541
0

THÔNG BÁO TUYỂN SINH PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

1. Đối tượng tuyển chọn: sinh viên (SV) năm II, năm III, học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) thuộc các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước và ngoài nước thuộc các chuyên ngành:

• Sinh học

• CNSH

• Sau đại học chuyên ngành: Sinh hoá, Công nghệ Sinh học, hoặc các ngành học có liên quan.

2. Điều kiện tuyển chọn: SV/HVCH/NCS đủ điều kiện thực hiện khóa luận/luận văn/luận án tốt nghiệp. Ứng viên tham gia tuyển sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển và phỏng vấn trực tiếp với các cán bộ hướng dẫn.

3. Các hướng nghiên cứu và số lượng tuyển chọn:

·     Vi nhân giống

*    04 SV năm II hoặc năm III

*    02 HVCH

*    01 NCS

·    Sinh học phân tử thực vật

*    03 SV năm II

*    03 SV năm III

·    Công nghệ vi tảo

*    03 SV năm II hoặc năm III

*    02 HVCH

*    01 NCS

·    Tương tác thực vật

*    02 SV năm II hoặc năm III

*    01 HVCH

·    Sinh hoá học thực vật trên đối tượng “Thực vật không mạch”

*    02 SV năm III

*    01 HVCH

·    Sinh hoá học thực vật trên đối tượng “Rễ tơ các loài dược liệu”

*    08 SV năm III

4. Hồ sơ ứng tuyển

·    01 bảng điểm tích luỹ, 01 đơn đăng ký thực hiện khoá luận/luận văn/luận án (có hình chân dung), 01 hồ sơ ứng tuyển (CV).

·    Đăng ký và nộp hồ sơ qua đường dẫn: LINK

5. Thời gian xét tuyển

·    Đăng ký và nộp hồ sơ: 24 giờ 00 thứ 3, 30/04/2024

·    Phỏng vấn trực tiếp (dự kiến): 06/05 – 10/05/2024

·    Thông báo kết quả (dự kiến): 13/05 – 17/05/2024

Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273