UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

CÔNG VĂN V/V ĐIỀU CHỈNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

09:11, 21/09/2020
154
0

         Căn cứ theo thông báo hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp đã gửi cho sinh viên ngày 12 tháng 09 năm 2020, Trưởng chuyên ngành CNSH Nông nghiệp quyết định trừ điểm các sinh viên đã vi phạm quy định trong học phần Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành CNSH Nông nghiệp theo link đính kèm.

Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273