UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

2019 AS-VN Internship Program

02:56, 30/07/2019
2393
0
2019 AS-VN Internship Program

2019 AS-VN Internship Program

Academia Sinica is the most prestigious research institution in Taiwan. The TIGP@AS (Taiwan International Graduate Program) is a unique all-English Ph.D. program hosted by AS covering 12 interdisciplinary programs. In Oct/2019, TIGP@AS will host 2019 AS+VN workshop on our beautiful campus in Nankang, Taipei. A special internship scheme is arranged to host outstanding young scholars from Vietnam to experience Taiwan’s best research environment, to meet top-notch scientists and to utilize state-of-the-art research facilities. This 1~3 month intern program will be held from October to December 2019. An on-line application site will be open on July/30/2019.

Viện Hàn Lâm Đài Loan sẽ mở chương trình thực tập dành riêng cho sinh viên, nghiên cứu sinh, và học giả Việt Nam từ 30 tháng 7, 2019. Tin này có thể có ích cho một số bạn hoặc người thân quen. Chi tiết vui lòng xem link bên dưới.

https://sites.google.com/g.ntu.edu.tw/2019as-vn/internship?fbclid=IwAR35-rfWRUYMLsak2URM8CrTOJaKTtH-cR6VrBuiaSpR8JE8GGn43nh_V_o

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273