UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học (CBB) tuyển sinh viên làm đề tài tốt nghiệp

14:48, 23/08/2023
4806
0
Hiện tại, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM tuyển sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

Các hướng nghiên cứu và số lượng sinh viên cụ thể như sau:

- TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP (1-2 SV năm 3)
- NGHIÊN CỨU VECTOR BIỂU HIỆN (1 SV năm 3)
- NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE (2 SV năm 3; 2 SV năm 4)
- NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE CHO CÁ (1 SV năm 3)
- TINH CHẾ PROTEIN TÁI TỔ HỢP (1 SV năm 3)
- HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC (2 SV năm 3)
- VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG - HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC (1 SV năm 3)
- CÔNG TY HTBIOTEC (2 SV năm 3)

Đối tượng: Sinh viên năm 3 và năm 4 học ngành Sinh học hoặc Công nghệ sinh học.

Nội dung đề tài và yêu cầu: xem trong link đăng ký

Các sinh viên đăng ký vào link sau: https://forms.gle/qgCkBpAn5wPj1RMU7

Thời gian đăng kí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/09/2023

Mọi thắc mắc về ứng tuyển xin vui lòng liên hệ địa chỉ: cbb@hcmus.edu.vn

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273