UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

TKB HK1 năm học 2021-2022 - chương trình chính quy

13:59, 24/08/2021
6301
0

Các lưu ý cho sinh viên khi Đăng ký học phần:

- Xem kỹ khung CTDT của khóa mình xem môn học muốn đk có được chấp nhận hay không (ví dụ có những môn không được chấp nhận ở ngành CNSH/SH nhưng do sv có nhu cầu học nên GV vẫn mở, sv cứ thấy có mở lại đk sau đó thắc mắc sao không chấp nhận lại mở cho đk).

- Ở đợt ĐKHP lần này, chỉ cho đk các môn lý thuyết, cuối tháng 10 sẽ có 1 đợt ĐKHP nữa dành cho các môn thực hành hoặc dồn các môn LT của hk2 nếu tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng). Đợt đk cuối tháng 10 sẽ không cho điều chỉnh các HP đã đk ở đợt 1.

- SV khóa 2019 và 2020 xem chương trình Đào tạo mới nhất có cập nhật chương trình BSMS và kế hoạch mở môn:

- Sinh viên lưu ý ĐK và điều chỉnh ĐKHP đúng hạn theo thông báo của PDT.

- Tài khoản Zoom sẽ được GV phụ trách môn học gửi trực tiếp vào hộp mail của sinh viên. Để xác thực thông tin, Sinh viên BẮT BUỘC phải sử dụng email sinh viên để tham gia lớp học hoặc liên lạc với PDT, Khoa và GVCNKHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG EMAIL CÁ NHÂN.

Trân trọng 

 

Người viết : Giáo vụ Khoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273