UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Olympic SHSV 2024

Thông báo 2 về việc tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam Lần thứ IV năm 2024

Thông báo 2 về việc tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam Lần thứ IV năm 2024

12:40, 03/06/2024
0

Sau khi Thông báo số 1 (số 82/TB-KHTN ngày 19/01/2024) của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc tổ chức cuộc thi Olympic sinh học sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2024, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị. Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, Ban tổ chức trân trọng gửi đến Quý đơn vị Thông báo số 2 với những thông tin quan trọng.

Nội dung chi tiết các phần thi của Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2024

Nội dung chi tiết các phần thi của Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2024

12:30, 03/06/2024
0
Để chuẩn bị tốt cho Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2024, Ban tổ chức trân trọng gửi đến Quý đơn vị một số thông tin quan trọng về nội dung và hình thức thi.
Thông báo số 1 về việc Tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2024 của Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Thông báo số 1 về việc Tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2024 của Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

15:31, 20/01/2024
1

Tiếp nối thành công sau 3 lần tổ chức của cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam (2021, 2022 và 2023), Ban tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam lần thứ IV trân trọng kính gửi Quý đơn vị Thông báo số 1 - thông tin về cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2024.

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273