UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1/2023-2024 - ĐẠI TRÀ

10:39, 28/08/2023
9668
0
Thời khoá biểu dành cho sinh viên chương trỉnh Đại trà chính quy học kỳ 1/2023-2024 như sau:
- Khoá 2022, 2023 (TKB từ trường): https://tinyurl.com/TKBDT-2324-HK1-US
- Khoá 2022 trở về trước (TKB từ Khoa): https://tinyurl.com/TKBDT-2324-HK1
Lưu ý: Sinh viên lưu ý đọc kỹ các ghi chú trong từng sheet tương ứng
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273