UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK3 năm 2023-2024 [chương trình Chất lượng cao]

02:19, 03/05/2024
1043
0

Thông tin chi tiết, sinh viên xem tại: https://tinyurl.com/DSBaoVeKLTN2324hk2CLC

Lưu ý: Sinh viên lưu ý đọc kỹ các ghi chú trong từng sheet tương ứng

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273