UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2024 - Đợt 1

14:35, 13/03/2024
433
0

Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2024 đợt 1, ứng viên xem chi tiết tại các thông báo sau:

 

- Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2024-dot-1/

- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2024-dot-1/

- Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2024 – đợt 1

https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2024-dot-1/

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273