UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành “Ứng dụng thương mại trong khoa học thực nghiệm (Lab Science Trading)” – chương trình liên kết đào tạo giữa ĐH. KHTN, ĐHQG-HCM và ĐH Grenoble Alpes, Pháp năm 2020

17:12, 08/06/2020
2608
0
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Ứng dụng thương mại trong Khoa học thực nghiệm” dành cho các cử nhân/kĩ sư hoá học/công nghệ hoá học, sinh học/công nghệ sinh học, dược học, khoa học vật liệu, vật lý, công nghệ thực phẩm - môi trường và các lĩnh vực liên quan khác, do Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Đại học Grenoble Aples, Pháp liên kết đào tạo.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2020: 

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/06/03/thong-bao-xet-tuyen-trinh-do-thac-si-chuyen-nganh-ung-dung-thuong-mai-trong-khoa-hoc-thuc-nghiem-lab-science-trading-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-giua-dh-khtn-dhqg-hcm-va-dh-grenoble-alpes/

Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: ngày 31/07/2020

brochure-01brochure-02

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273