UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2/2022-2023 [CHÍNH QUY]

20:17, 17/01/2023
5075
0
Lưu ý: Sinh viên lưu ý đọc kỹ các ghi chú trong từng sheet tương ứng
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273