UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THỜI KHÓA BIỂU HK2 NĂM 2021-2022

22:25, 05/02/2022
4787
1
Lưu ý: 
Sinh viên đọc kỹ ghi chú trong các sheet
Ngày 10/02/2022 Sinh viên nhớ xem lại TKB trước khi đăng ký học phần phòng trường hợp có thay đổi 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273