UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo

Thông báo nộp đề cương luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học tháng 7 năm 2018

Thông báo nộp đề cương luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học tháng 7 năm 2018

20:04, 13/07/2018
0
Thông báo đến các học viên khóa 27 trở về trước.
Thông báo thời gian báo cáo chuyên đề PT3 - 7/2018

Thông báo thời gian báo cáo chuyên đề PT3 - 7/2018

11:33, 04/07/2018
0

Thông báo đến các học viên phương thức 3 khoá 26, 25, 24 đã nộp bài viết báo cáo chuyên đề trong tháng 5/2018.

Thông báo nộp báo cáo chuyên đề cho phương thức 3, cao học Công nghệ Sinh học

Thông báo nộp báo cáo chuyên đề cho phương thức 3, cao học Công nghệ Sinh học

10:22, 16/05/2018
0

 

Thông báo đến các học viên khóa K24, K25,K26 đăng ký phương thức 3 đã được hội đồng thông qua đề cương, nộp báo cáo chuyên đề về cho bộ môn.

Thông báo chuẩn bị báo cáo chuyên đề phương thức 3 - tháng 5 năm 2018

Thông báo chuẩn bị báo cáo chuyên đề phương thức 3 - tháng 5 năm 2018

09:51, 27/03/2018
0
Dành cho các học viên ​K24, 25, 26 đăng ký phương thức 3 đã báo cáo đề cương và được hội đồng thông qua.
Nộp đề cương luận văn thạc sĩ

Nộp đề cương luận văn thạc sĩ

15:22, 12/01/2018
0
Các học viên khóa 25 và 26 nộp đề cương luận văn thạc sĩ.
Danh sách báo cáo đề cương thạc sĩ CNSH cho khóa 25 và 26

Báo cáo đề cương thạc sĩ CNSH cho khóa 25 và 26

10:54, 22/01/2018
0

Bộ môn CNSH Phân tử và Môi trường thông báo cho các anh chị và các bạn thời gian báo cáo đề cương thạc sĩ CNSH.

Lịch học bù lớp anh văn đầu ra sau đại học

Lịch học bù lớp anh văn đầu ra sau đại học

16:21, 31/01/2018
0

Lịch học bù: 18g00 ngày 28/02/2018 (tối thứ Tư) tại phòng B11A. Lịch học bù của buổi còn lại sẽ thông báo sau.

Nộp bài tiểu luận môn Triết học

Nộp bài tiểu luận môn Triết học

15:31, 04/10/2017
0

Dành cho các học viên tham gia lớp Triết học tháng 9/2017.

Ký tên thi kết thúc học phần Thực tập Tinhhttp://fbb.hcmus.edu.vn/admin/?mod=media&act=popup_media&module=postgraduate_16&folder=postgraduate_16/09_2017&obj=picture&type=image&TB_iframe=true&width=900&height=474 chế pr

Ký tên thi kết thúc học phần Thực tập Tinh chế protein tái tổ hợp

15:46, 29/09/2017
0

Dành cho các bạn học viên cao học Công nghệ Sinh học K26.

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273