UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Ký tên thi kết thúc học phần Thực tập Tinh chế protein tái tổ hợp

15:46, 29/09/2017
6135
0

Dành cho các bạn học viên cao học Công nghệ Sinh học K26.

Thông tin đến các học viên cao học CNSH khóa 26, sau khi kết thúc học phần thực tập Tinh chế protein, liên hệ thư ký bộ môn tại phòng B19 trong các ngày làm việc để ký tên kết thúc học phần.

Hạn cuối vào ngày 04/10/2017.

Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273