UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Báo cáo đề cương thạc sĩ CNSH cho khóa 25 và 26

10:54, 22/01/2018
3945
0

Bộ môn CNSH Phân tử và Môi trường thông báo cho các anh chị và các bạn thời gian báo cáo đề cương thạc sĩ CNSH.

Thời gian từ 13h chiều thứ 6 ngày 26/01/2018
Địa điểm: Sẽ thông báo sau

Danh sách thứ tự báo cáo trong file đính kèm.
Mỗi bạn sẽ có tối đa 8p để trình bày báo cáo. Sau khi báo cáo xong nhớ ký tên vào danh sách.

Các bạn tập hợp chung tất cả các file báo cáo vào trong 1 máy tính trước khi buổi báo cáo bắt đầu, các bạn tự chuẩn bị laptop để trình chiếu.

Nhờ lớp trưởng thông báo cho cả lớp đề phòng có bạn nào đó không kiểm tra email.

Các bạn sau khi báo cáo được Hội đồng thông qua thì sẽ nộp lại đề cương theo góp ý của Hội đồng và phiếu đăng ký đề tài có chữ ký của Cán bộ Hướng dẫn

Đề cương nộp lại sau 1 tuần
Phiếu đăng ký đề tài nộp lại trong ngày 30/01/2018 tại phòng B19 trong giờ hành chánh.

Danh sách báo cáo: Link

Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273