UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo chuẩn bị báo cáo chuyên đề phương thức 3 - tháng 5 năm 2018

09:51, 27/03/2018
4130
0
Dành cho các học viên ​K24, 25, 26 đăng ký phương thức 3 đã báo cáo đề cương và được hội đồng thông qua.

Nội dung:

- Nội dung chuyên đề do Cán bộ hướng dẫn của học viên đề xuất và quyết định, học viên thực hiện, nội dung có thể là lý thuyết hoặc kết quả thực nghiệm có liên quan chặt chẽ đến nội dung luận văn.

- Phải trình bày tiến trình thực hiện luận văn và xác định rõ chuyên đề cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến nội dung nào của luận văn, giải quyết vấn đề gì, phục vụ mục tiêu nào của luận văn.

Chi tiết:

Thời gian nộp báo chuyên đề: dự kiến trong tháng 5 năm 2018

Thời gian báo cáo: tháng 6/2018, sẽ thông báo cụ thể qua email từng bạn

Thời lượng bài báo cáo: 15 phút

Cách thức nộp:

- Nộp file định dạng pdf qua email: nthtrang@hcmus.edu.vn với cú pháp [Báo cáo chuyên đề]_Họ và tên học viên_Khóa

- Nộp bản in tại phòng B19, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Mẫu báo cáo chuyên đề: Tải về

Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273