UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo thời gian báo cáo chuyên đề PT3 - 7/2018

11:33, 04/07/2018
5779
0

Thông báo đến các học viên phương thức 3 khoá 26, 25, 24 đã nộp bài viết báo cáo chuyên đề trong tháng 5/2018.

Lịch báo cáo được thực hiện trong thời gian: 7 giờ 30, ngày 10/7/2018

Địa điểm: Sẽ thông báo sau

Thứ tự báo cáo: xem file đính kèm

Người viết : BM CNSH PT MT
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273