UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch học thực tập di truyền khóa 2020

16:45, 03/05/2022
953
0
Thời gian học bắt đầu 16/5/2022, tài liệu môn học và danh sách lớp trên google classroom có mã lớp 25tt3ys, link https://classroom.google.com/c/NDg1NTQ1NTMzNzc3?cjc=25tt3ys.
Danh sách lớp xem tại: 2022 Danh_Sach_Lop_(21-22_HK2) (2).xlsx (vui lòng đăng nhập email sinh viên để xem thông tin) 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273