UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA SH-CNSH [CHÍNH QUY] HK2 năm học 2021-2022

21:36, 16/07/2022
2587
0

Hướng chuyên ngành

Ngày giờ bảo vệ

Địa điểm 

Di truyền - SHPT

13h30 – 18h00 Ngày 19/07/2022

F303

Sinh lý Thực vật

8h00 – 12h00 Ngày 20/07/2022

F301

Sinh học động vật

Hội đồng 1

8h00 – 12h00 Ngày 20/07/2022

H2.1

Sinh học động vật

Hội đồng 2

8h00 – 12h00 Ngày 20/07/2022

H2.2

Vi sinh - Sinh hóa

8h30 – 17h00 Ngày 21/07/2022

H2.1

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

8h00 – 12h00 Ngày 20/07/2022

Phòng TN Động vật

CNSH Y dược

7h30 – 17h30 Ngày 26/07/2022

F303

CNSH Công nghiệp

7h30 – 12h00 Ngày 26/07/2022

H2.2

Công nghệ Vật liệu sinh học

8h00 – 12h00 Ngày 19/07/2022

F303

CNSH Nông nghiệp

Hội đồng 1

8h00 – 12h00 Ngày 05/08/2022

F301

CNSH Nông nghiệp

Hội đồng 2

8h00 – 12h00 Ngày 05/08/2022

F303

CNSH Nông nghiệp

Hội đồng 3

8h00 – 12h00 Ngày 05/08/2022

F304

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273