UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch báo cáo tốt nghiệp - khóa 2016

11:09, 07/09/2020
1631
0

STT

CHUYÊN NGÀNH

NGÀY BÁO CÁO

THỜI GIAN

PHÒNG

1

Sinh thái - TNSV

08/09/2020

8h00

PTN Thực vật

2

Di truyền

07/09/2020

8h00-11h00

F303

3

Sinh học động vật _HĐ1

10/09/2020

8h00-12h00

F304

Sinh học động vật _HĐ2

10/09/2020

8h00-12h00

F305

4

Sinh Hóa _HĐ1

10/09/2020

8h00 -17h00

E301

Sinh Hóa _HĐ2

10/09/2020

8h00-17h00

E302

5

Sinh học thực vật

11/09/2020

8h00-12h00

F303

6

CNSH Công nghiệp

14/09/2020

7h30 -17h00

E301

7

CNSH Y dược

14/09/2020

7h00-19h30

E302

8

CNSH Nông nghiệp _ HĐ1

11/09/2020

7h30-12h00

F304

CNSH Nông nghiệp _ HĐ2

11/09/2020

7h30-12h00

F305

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273