UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Kết quả xét chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020 [CHÍNH QUY]

20:13, 13/02/2023
1428
0
Danh sách sinh viên khóa 20 (và các sinh viên khóa trước chưa được xét vào chuyên ngành) đủ điều kiện và đã được xét vào chuyên ngành đợt tháng 02 năm 2023: https://tinyurl.com/DSCNK2020
Sinh viên có 2 ngày để thay đổi nguyện vọng hoặc khiếu nại kết quả; đến 17h00 ngày 16/02 danh sách chính thức sẽ được cập nhật tại link trên
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273