Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Nhân sự

 • PGS.TS. Trần Thanh Hương
  Giảng viên cao cấp - Trưởng bộ môn Sinh lý thực vật

  LIÊN LẠC: trthuong@hcmus.edu.vn

  HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1. Sinh lý thực vật và ứng dụng: dinh dưỡng, phát triển, chống chịu với stress…
  2. Phát sinh hình thái thực vật: các biến đổi hình thái, sinh lý và sinh học phân tử trong quá trình phát sinh cơ quan (chồi, rễ, hoa) và phôi soma.
  3. Phương pháp nuôi cấy mô và tế bào thực vật cho vi nhân giống, cải tiến giống, thu nhận hợp chất thứ cấp, thu nhận lipid để sản xuất nhiên liệu sinh học (trường hợp vi tảo),…

  CÔNG BỐ KHOA HỌC (trong 5 năm 2019 - 2024): 

  1. Tran Thanh Thang, Tran Thanh Huong, Bui Trang Viet (2024). Effects of abscisic acid and sodium nitroprusside priming on yield and quality of peanut (Arachis hypogaea L.) under drought stress. Horticultural Science.
  2. Tran Thanh Thang, Tran Thanh Huong, Bui Trang Viet (2022). Seed priming with sodium nitroprusside enhances the growth of peanuts (Arachis hypogaea L.) under drought stress, Plant Science Today.
  3. Van-Loi Quach, Thanh-Huong Tran, Thanh-Son Dao (2021). Germination and Early Life Stage Development of Lettuce and Carrot upon Exposures to Dissolved Microcystins. Suan Sunandha Science and Technology Journal, 8(1), 13-20.
  4. Tran Minh Hong Linh, Trinh Cam Tu, Bui Trang Viet, Tran Thanh Huong (2021). Roles of plant growth regulators on flowering of rose (Rosa hybrida L.‘red rose’). The 5th International Conference on Chemical Engineering, Food and Bio Technology November 4-5, 2021, HCMC, Vietnam. IOP Conf. Proc.
  5. Thang Thanh Tran, Viet Trang Bui, Huong Thanh Tran (2020). Effect of drought stress and thermal pre-treatment on the in vitro shoot development of Solanum lycopersicum L., Chemical Engineering Transactions, 78, 229-234.
  6. Trần Thanh Thắng, Ngụy Minh Tuấn, Phan Ngô Hoang và Trần Thanh Hương, Khảo sát ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên sự tái sinh và tăng trưởng chồi ở cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong điều kiện hạn, Tạp chí Phát triển KH&CN, 5(3), 2021.
  7. Ngụy Minh Tuấn, Trần Thanh Thắng và Trần Thanh Hương, Tìm hiểu ảnh hưởng của stress hạn lên sự phát triển chồi ở cây cà chua (Solanum lycopersicum L.), Tạp chí Phát triển KH&CN, 5(2), 2021.
  8. Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Bùi Trang Việt, Trần Thanh Hương (2019). Tìm hiểu sự phát sinh chồi in vitro cây xương rồng lê gai Opuntia ficus – indica(L.) Mill.. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 3(1):18-28.
  9. Phan Xuân Anh, Trần Thanh Hương, Bùi Trang Việt (2021). Tìm hiểu các biến đổi về hình thái và sinh lý trong quá trình phát triển của lông tiết hình khiên trên lá cây Hương nhu tía (Ocimum sanctum L.). Sci.Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 5(4):1633-1641.
  10. Trần Thanh Thắng, Hoàng Phương Triều và Trần Thanh Hương, Nghiên cứu đời sống của hoa cúc Sakura (Chrysanthemum indicum cv. Sakura) cắt cành, Phát triển KH&CN, 4(1), 2020.

   

 • TS. Đỗ Thường Kiệt
  Giảng viên - Trưởng phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật

  LIÊN LẠC: dtkiet@hcmus.edu.vn

  HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1. Kiểm soát quá trình lão suy ở trái
  2. Kiểm soát sinh lý stress ánh sáng và hiện tượng quang ức chế
  3. Kiểm soát sinh lý stress hạn/mặn và sự tăng trưởng của thực vật
  4. Kiểm soát sự phát sinh hình thái lá thông qua stress ánh sáng, hạn, mặn
  5. Kiểm soát sự cân bằng năng lượng và sự phân phối các sản phẩm quang hợp ở thực vật
  6. Kiểm soát sự tích lũy hợp chất thứ cấp ở thực vật thông qua quang hợp
  7. Nghiên cứu hoạt động quang hợp của lục lạp cô lập
  8. Nghiên cứu các phương pháp sinh trắc nghiệm phục vụ việc đo hoạt động của các quá trình sinh lý thực vật

  CÔNG BỐ KHOA HỌC (trong 5 năm 2019-2024):

  1. Tien Anh, H. N., Thuong, K. D., & Trang, V. B. (2023). The Effects of Blue and Red Light on the Hill Reaction of isolated Chloroplasts, Photosynthesis and Saponin Accumulation in Fenugreek Leaves (Trigonella foenum-graecum L.). Research Journal of Biotechnology, 18(8), 74-81.
  2. Le, A. T., Choi, I.-L., Han, G.-D., Kang, H.-M., Jung, D. H., Park, W.-P., Yildiz, M., Do, T. K., Chung, Y. S. (2023). Colored LED Lights: Use One Color Alone or with Others for Growth in Hedyotis corymbosa In Vitro? Plants, 12(1), 93.
  3. Le, A. T., Yu, J.-K., Han, G.-D., Do, T. K., & Chung, Y.-S. (2022). Potential Use of Colored LED Lights to Increase the Production of Bioactive Metabolites Hedyotis corymbosa (L.) Lam. Plants, 11(2), 225. 
  4. Le, A. T., Phan, N. H., & Do, T. K. (2021). Effect of blue light on the photosynthesis and flavonoid accumulation in leaves of Hedyotis corymbosa (L.) Lam. Plant Science Today, 8(4), 955- 962.
  5. Hiếu, H. C., Hiền, T. T. T., & Kiệt, Đ. T. (2022). Khảo sát khả năng chịu mặn của cây chanh không hạt Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 6(2), 2023-2033.
  1859-0128
  6. Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Hoài Nguyên, Đỗ Thường Kiệt & Phan Ngô Hoang. (2020). Ảnh hưởng của ánh sáng xanh lơ đến sự tăng trưởng và tích lũy flavonoid của cây Húng quế (Ocimum basilicum L.) in vitro. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(2), 130-137.
  1859-0004
  7. Hà Thị Thanh Hoa, Lê Anh Tuấn, Đỗ Thường Kiệt & Hoang, P. N. (2020). Ảnh hưởng của ánh sáng đèn led xanh và đỏ trên sự tăng trưởng và tích lũy flavonoid ở cây cốt khí củ (Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.). Y Học TP. Hồ Chí Minh, 24(6), 52- 59.
  1859-1779
  8. Diện, P. T. K., Kiệt, Đ. T., & Sanh, N. D. (2020). Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng xanh lơ lên sự tăng trưởng tế bào quả bì và hàm lượng lycopene của trái cà chua bi (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme). Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 4(4), 827-837.
  9. Lê Anh Tuấn, Phan Ngô Hoang, Kim Seon-Ki, & Đỗ Thường Kiệt (2019). Tìm hiều ảnh hưởng của ánh sáng đỏ đơn sắc trên sự quang hợp và tích lũy phenolic ở lá cây lưỡi rắn (Hedyotis corymbosa (L.) Lam). Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 3(2), 128-135.

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • ThS. Phan Ngô Hoang
  Giảng viên chính

  LIÊN LẠC: pnhoang@hcmus.edu.vn

  HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1. Sinh lý thực vật và ứng dụng
  2. Sinh lý tế bào thực vật và ứng dụng

  CÔNG BỐ KHOA HỌC (trong 5 năm 2019 - 2024):

  1. Ki-Bon Ku, Anh Tuan Le, Thanh Tuan Thai, Sheikh Mansoor, Piya Kittipadakul, Janejira Duangjit, Ho-Min Kang, San Su Min Oh, Ngo Hoang Phan, Yong Suk Chung. New Dimension in Leaf Stomatal Behavior Analysis: A Robust Method with Machine Learning Approach, Plant Biotechnology Report, 2024.
  2. Le Anh Tuan, Phan Ngo Hoang, Do Thuong Kiet., Effect of blue light on the photosynthesis and flavonoid accumulation in leaves of Hedyotis corymbosa (L.) Lam., Plant Sci. Today, Vol 8:955–962, 2021.
  3. Tran Quoc Tan, Phan Ngo Hoang, Le Ngoc Vy, Bui Lan Anh, Duong Tan Nhut and Quach Ngo Diem Phuong, Improving in vitro biomass and Evaluating a- glucosidase inhibition activity of livewort Marchantia polymorpha L. , Asian journal of Plant Sciences, Vol 19:133-145, 2020.
  4. Tran Quoc Tan, Ngo Hoang Phan, Bui Lan Anh, Quach Ngo Diem Phuong. , Biological activities of in vitro liverwort Marchantia polymorpha L. extracts, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Vol 48 (2),826-838, 2020.
  5. Trần Thanh Thắng, Ngụy Minh Tuấn, Phan Ngô Hoang và Trần Thanh Hương., Khảo sát ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên sự tái sinh và tăng trưởng chồi ở cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong điều kiện hạn, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG- HCM, chuyên san Khoa học Tự nhiên, Vol. 5(3), 1384-1392, 2021
  6. Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Hoài Nguyên, Đỗ Thường Kiệt và Phan Ngô Hoang, Ảnh hưởng ánh sáng xanh lơ đến sự tăng trưởng và tích lũy flavonoic của cây Húng quế (Ocimum basilicum L.) in vitro, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vol. 18(2), 130-137, 2020.
  7. Đoàn Phan Phương Thảo, Lê Anh Tuấn và Phan Ngô Hoang, Ảnh hưởng thidiazuron và ánh sáng đơn sắc trên sự phát triển cụm chồi in vitro cây Hổ trượng căn (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Vol. 4 (2), 468-477, 2020.
  8. Hà Thị Thanh Hoa, Lê Anh Tuấn, Đỗ Thường Kiệt và Phan Ngô Hoang. Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED xanh và đỏ trên sự tăng trưởng và tích lũy flavonoid ở cây Cốt khí củ (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc), Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - B Khoa học Dược, Vol. 24(6), 52 - 59, 2020.
  9. Lê Anh Tuấn, Phan Ngô Hoang, Seon-Ki Kim và Đỗ Thường Kiệt, Tìm hiểu ánh hưởng của ánh sáng đỏ đơn sắc trên sự quang hợp và tích lũy phenolic ở lá cây Lưỡi rắn (Hedyotis corymbosa L.), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, chuyên san Khoa học Tự nhiên, Vol. 3 (2), 128 - 135, 2019.

   

 • TS. Trịnh Cẩm Tú
  Giảng viên

  LIÊN LẠC: tctu@hcmus.edu.vn

  HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
  2. Sự phát triển ở thực vật, đặc biệt là kiểm soát sự ra thực vật hoa, trái ở thực vật, vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng
  3. Sự tăng trưởng của tảo và ứng dụng của vi tảo trong sản xuất nhiên liệu sinh học

  CÔNG BỐ KHOA HỌC (trong 5 năm 2019-2024):

  1. Cam Tu Trinh, Thanh Huong Tran, and Trang Viet Bui (2018), Dissecting lipid accumulation of microalgae Nannochloropsis oculata using fluorescent image analysis, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học tự nhiên, tập 2, số 5, 2018.
  2. Trần Minh Hồng Lĩnh, Trịnh Cẩm Tú, Bùi Trang Việt và Trần Thanh Hương (2018). Vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự tạo cơ quan hoa in vitro ở cây Hồng Nhung (Rosa hybrid L.) Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học tự nhiên, tập 2, số 6, 2018.
  3. Cam Tu Trinh, Thanh Huong Tran and Trang Viet Bui (2017), Effects of plant growth regulators on the growth and lipid accumulation of Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd, AIP Conference Proceedings 1878, 020017.

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • TS. Trần Thị Thanh Hiền
  Giảng viên

  LIÊN LẠC: ttthien@hcmus.edu.vn

  HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1. Kiểm soát sự tăng trưởng, năng suất và hàm lượng hợp chất thứ cấp ở cây có củ

  2. Ứng dụng kỹ thuật thủy canh trong sản xuất rau ăn lá và cây dược liệu

  CÔNG BỐ KHOA HỌC (trong 5 năm 2019-2024):

  1. Tran Thanh Thang, Nguyen Hoang Phuc, Tran Thi Thanh Hien, Le Thi Thuy Tien. (2024). Effect of molybdenum on the growth and nitrogen metabolism of Brassica parachinensis L. and Brassica integrifolia L. under drought stress. Journal of Horticultural Sciences, 19(1).
  2. Tran Thi Thanh Hien, Pham Thi Xuan. (2023). Cytokinin application improving growth, sugar content, polyphenol and flavonoid content in Yacon tuberous roots, Research Journal of Biotechnology, 18.
  3. Nguyen Hong Buu Vinh, Tran Thi Thanh Hien, Bui Trang Viet (2023). Study on the formation and growth of white turmeric rhizomes (Curcuma aromatica Salisb.). Science and Technology Development Journal, 26(2), 2821-2827.
  4. Trần Thị Thanh Hiền & Trần Thanh Thắng (2022). Khảo sát ảnh hưởng của nitrogen lên sự tăng trưởng và tích lũy nitrate ở cây cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) trong hệ thống thuỷ canh hồi lưu. Tạp chí phát triển KH&CN, 6(3), 2158-2166.
  5. Huỳnh Chí Hiếu, Trần Thị Thanh Hiền, Đỗ Thường Kiệt (2018). Khảo sát khả năng chịu mặn của cây chanh không hạt Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka. Tạp chí phát triển KH&CN, 6(2), 2023-2033.
  6. Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Trí, Bùi Trang Việt (2022). Sự phân bố sucrose ở cây cỏ gấu Cyperus esculentus var esculentus trong giai đoạn mang hoa và trái. Tạp chí phát triển KH&CN, 6(1), 1864-1871.
  7. Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Trí, Bùi Trang Việt (2019). Áp dụng một số phương pháp để làm tăng sinh khối và tích lũy lipid ở củ cỏ gấu Cyperus esculentus var esculentus. Tạp chí phát triển KH&CN, 41, 41-47.

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

   

 • ThS. Trần Thanh Thắng
  Giảng viên

  LIÊN LẠC: trtthang@hcmus.edu.vn

  HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1. Sinh lý stress và ứng dụng:

  - Cải thiện khả năng chống chịu của cây trồng với hạn và mặn

  - Áp dụng kỹ thuật tưới nước gián đoạn để gia tăng hiệu quả sử dụng nước, hàm lượng lipid và một số hợp chất thứ cấp

  2. Sinh lý bảo quản hoa và trái sau thu hoạch

  CÔNG BỐ KHOA HỌC (trong 5 năm 2019-2024):

  1. Tran Thanh Thang, Tran Thanh Huong, Bui Trang Viet. Effects of abscisic acid and sodium nitroprusside priming on yield and quality of peanut (Arachis hypogaea L.) under drought stress. Horticultural Science, 2024.
  2. Phan Hai Van, Tran Thanh Thang. Effect of methionine on essential oil accumulation and antioxidant capacity of perilla (Perilla frutescens L.). Plant Science Today, 2024.
  3. Tran Thanh Thang, Nguyen Thi Truc Thi, Le Thi Thuy Tien. Houttuynia cordata Thunb: Ethnobotanical and availability notes in the Cu Chi district, Vietnam. Plant Science Today, 2024.
  4. Tran Thanh Thang, Nguyen Hoang Phuc, Tran Thi Thanh Hien, Le Thi Thuy Tien. Effect of molybdenum on the growth and nitrogen metabolism of Brassica parachinensis L. and Brassica integrifolia L. under drought stress. Journal of Horticultural Sciences, 19(1), 2024.
  5. Tran Thanh Thang, Phan Hai Van. Stress in plant and their benefits for the secondary compound accumulation: a review. Plant Science Today, 10(2), 42-45, 2023.
  6. Tran Thanh Thang. Effects of sodium silicate on the growth and starch content in seeds of Mungbean (Vigna radiate L.) under salt stress. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2023.
  7. Tran Thanh Thang, Nguyen Thi Thuy Linh. Improving yield and polyphenol content of Perilla frutescens by foliar methionine application, Research Journal of Biotechnology, 18(8), 2023.
  8. Tran Thanh Thang, Tran Thanh Huong, Bui Trang Viet. Seed priming with sodium nitroprusside enhances the growth of peanuts (Arachis hypogaea L.) under drought stress, Plant Science Today, 2022.
  9. Tran Thanh Thang, Le Ngoc Thanh Ngan. Effects of drought stress on growth and flavonoid accumulation of fish mint (Houttuynia cordata Thumb.), Plant Science Today, 2022.
  10. Tran Thanh Thang, Bui Trang Viet, Tran Thanh Huong, Effects of drought stress and thermal pre-treatment on the in vitro shoot development of Solanum lycopersicum L., Chemical Engineering Transactions, 78, 229-234, 2020.
  11. Trần Thị Thanh Hiền và Trần Thanh Thắng. Khảo sát ảnh hưởng của nitrogen lên sự tăng trưởng và tích lũy nitrate ở cây cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) trong hệ thống thuỷ canh hồi lưu, Tạp chí Phát triển KH&CN, 6(3), 2022.
  12. Trần Thanh Thắng, Ảnh hưởng của stress hạn lên sự nảy mầm và tăng trưởng của cây mầm đậu phộng (Arachis hypogaea L.), Tạp chí Phát triển KH&CN, 5(2), 2021.
  13. Trần Thanh Thắng, Ngụy Minh Tuấn, Phan Ngô Hoang và Trần Thanh Hương, Khảo sát ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên sự tái sinh và tăng trưởng chồi ở cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong điều kiện hạn, Tạp chí Phát triển KH&CN, 5(3), 2021.
  14. Ngụy Minh Tuấn, Trần Thanh Thắng và Trần Thanh Hương, Tìm hiểu ảnh hưởng của stress hạn lên sự phát triển chồi ở cây cà chua (Solanum lycopersicum L.), Tạp chí Phát triển KH&CN, 5(2), 2021.
  15. Trần Thanh Thắng, Hoàng Phương Triều và Trần Thanh Hương, Nghiên cứu đời sống của hoa cúc Sakura (Chrysanthemum indicum cv. Sakura) cắt cành, Phát triển KH&CN, 4(1), 2020.

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • ThS. Trần Minh Hồng Lĩnh
  Nghiên cứu viên

  LIÊN LẠC: tmhlinh@hcmus.edu.vn

  HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1. Vi nhân giống cây trồng

  2. Kiểm soát sự ra hoa:

  - Áp dụng các xử lý các chất ngoại sinh hay chất điều hoà tăng trưởng thực vật để xử lý chồi dinh dưỡng hay chồi hoa để rút ngắn thời gian ra hoa.

  - Phân tích hình thái giải phẫu từ chồi dinh dưỡng sang chồi hoa.

  CÔNG BỐ KHOA HỌC (trong 5 năm 2019-2024):

  1. Tran Minh Hong Linh (2023) The effect of phytohormones on the flowering of plants. Plant Science Today. 138-142.
  2. Tran Minh Hong Linh, Tran Thanh Huong, Bui Trang Viet (2023). Study on the flowering in rice plant (Oryza sativa cv. OM5451). VNUHCM Journal of Science and Technology Development, 26(3), 2943-2949.
  3. Tran Minh Hong Linh, Trinh Cam Tu, Bui Trang Viet, Tran Thanh Huong (2021). Roles of plant growth regulators on flowering of rose (Rosa hybrida L. ‘red rose’). The 5th International Conference on Chemical Engineering, Food and Bio Technology November 4-5, 2021, HCMC, Vietnam. IOP Conf. Proc.
  4. Tran Minh Hong Linh, Trinh Cam Tu, Bui Trang Viet, Tran Thanh Huong. (2018). Roles of plant growth regulators in the in vitro floral organogenesis of rose (Rosa hybrida L.). VNUHCM Journal of Natural Sciences, 2(6), 98-104.

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273