Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Nhân sự

 • PGS. TS. Nguyễn Du Sanh
  Chức vụ: Giảng viên cao cấp

  Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

  Lĩnh vực chuyên môn:

  • Lĩnh vực: Sinh lý thực vật, Sinh học phân tử tế bào thực vật  Plant Physiology, Plant Cell Biology Molecular
  • Chuyên ngành:  Sinh lý thực vật Plant Physiology
  • Chuyên môn: Sinh học – Sinh lý thực vật / Biology – Plant Physiology

  Hướng nghiên cứu:

  1.Các quá trình sinh trưởng và phát triển thực vật

  2. Sự thích nghi của thực vật trên các vùng sinh thái.

 • ThS. Phan Ngô Hoang
  Chức vụ: Giảng viên chính - Trưởng Phòng tổ chức hành chính

  Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

  Lĩnh vực chuyên môn:

  • Lĩnh vực: Sinh lý thực vật, Sinh học phân tử tế bào thực vật  Plant Physiology, Plant Cell Biology Molecular
  • Chuyên ngành:  Sinh lý thực vật Plant Physiology
  • Chuyên môn: Sinh học – Sinh lý thực vật / Biology – Plant Physiology

  Hướng nghiên cứu:

  1. Sinh lý thực vật và ứng dụng

  2. Sinh lý tế bào thực vật và ứng dụng

 • PGS.TS. Trần Thanh Hương
  Chức vụ: Giảng viên cao cấp - Trưởng bộ môn Sinh lý thực vật
 • TS. Trịnh Cẩm Tú
  Chức vụ: Giảng viên - thành viên tổ tư vấn học tập chuyên ngành
 • TS. Trần Thị Thanh Hiền
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
 • TS. Đỗ Thường Kiệt
  Chức vụ: Giảng viên - Trưởng phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật - Thành viên tổ tư vấn học tập Sinh viên năm 3 Ngành Sinh học

  Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

  Lĩnh vực chuyên môn:

  • Lĩnh vực: Sinh lý thực vật, Sinh học phân tử tế bào thực vật  Plant Physiology, Plant Cell Biology Molecular
  • Chuyên ngành:  Sinh lý thực vật Plant Physiology
  • Chuyên môn: Sinh học – Sinh lý thực vật / Biology – Plant Physiology

  Hướng nghiên cứu:

  1. Sinh lý thực vật và ứng dụng

  2. Sinh lý tế bào thực vật và ứng dụng

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273