Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish
Bộ môn
Sinh lý thực vật
Sinh lý thực vật

Sinh lý thực vật

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Trần Thanh Hương
Bộ môn SLTV do GS.TS. Mai Trần Ngọc Tiếng thành lập tại Đại học Khoa học Sài Gòn năm 1963.
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907