UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Nhân sự

 • TS. Trịnh Cẩm Tú
  Chức vụ: thành viên tổ tư vấn học tập chuyên ngành Giảng viên
 • TS. Trần Thị Thanh Hiền
  Nghiên cứu viên
 • TS. Đỗ Thường Kiệt
  Trưởng Phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật

  Hướng nghiên cứu chính:

  Sinh lý thực vật, Quang hợp, stress

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273