Thông tin về chương trình nghiên cứu mùa hè 2024 (Summer Research Program 2024 - SRP), do Viện Y học, Đại học Tsukuba tổ chức.

15:39, 28/05/2024
1351
0

Thông tin về chương trình nghiên cứu mùa hè 2024 (Summer Research Program 2024 - SRP), do Viện Y học, Đại học Tsukuba tổ chức.

Để đăng ký tham gia, truy cập đường link sau: https://forms.gle/5x4YtYNGbpq5EyR68

Chương trình năm nay bao gồm hai phần:

  • SRP Online, sẽ được tổ chức trực tuyến vào tháng 7 năm 2024.
  • SRP Plus, sẽ được tổ chức tại trường đại học Tsukuba vào tháng 10 năm 2024.

SRP online: 

Số lượng tham gia: tối đa 10 sinh viên 

Thời gian: tổ chức trực tuyến từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Nội dung: Ứng viên sẽ tham gia tìm hiểu về các dự án/hướng nghiên cứu hiện đại tại các phòng thí nghiệm thông qua video, tham gia các buổi thảo luận trực tiếp với các giáo sư.

Yêu cầu: Ứng viên phải là sinh viên đại học (từ năm hai trở lên) hoặc sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khoa học đời sống hoặc các lĩnh vực liên quan với điểm trung bình từ 3.0 trở lên (theo thang điểm 4.0).

Thời hạn đăng ký: trước 17:00 ngày 10 tháng 6 năm 2024.

SRP Plus: 

Đối tượng: những sinh viên tham gia SRP online có dự định học sau đại học (chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ về Master’s or Doctoral Program in Medical Sciences, Human Biology Program, Humanics Program, đăng ký vào học kỳ Mùa xuân hoặc Mùa thu năm 2024)

Nội dung: Trong chương trình này, những sinh viên được chọn tham gia SRP Online sẽ được mời đến Tsukuba để thực hiện một dự án nghiên cứu ngắn tại phòng thí nghiệm đã lựa chọn trước đó

Thời gian: từ ngày 07 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024.

Yêu cầu: ứng viên cung cấp các tài liệu bổ sung được liệt kê trên trang web SRP 2024, bao gồm đề cương về kế hoạch nghiên cứu, chứng chỉ trình độ tiếng Anh và bản sao bảng điểm chính thức trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Mọi thắc mắc, vui lòng gửi email về Thầy Phan Duy Nguyên Nhiên | pdnnhien@hcmus.edu.vn