THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ HÈ/2023-2024 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

16:11, 17/06/2024
1369
0

Thời khoá biểu dành cho sinh viên học kỳ hè/2023-2024 như sau:

Chương trình chuẩn: https://tinyurl.com/tkbhkhe2324

Lưu ý: Sinh viên lưu ý đọc kỹ các ghi chú trong từng sheet tương ứng. Trước khi đăng ký học phần, sinh viên phải vào link xem lại cập nhật mới nhất.