Ngành CNSH Chất lượng cao

Ngành CNSH Chất lượng cao

Khoa SH-CNSH xây dựng chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học Chất lượng cao (CNSH CLC) dựa trên nền tảng kinh nghiệm đào tạo ngành Công nghệ Sinh học và triết lý về giáo dục của UNESCO liên quan đến việc học, đó là học để biết, học để làm, học để xác lập mình và học để chung sống với người khác (Learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together, http://www.unesco.org) và triết lý giáo dục của trường ĐH KHTN. Sinh viên của ngành CNSH CLC không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện để vận dụng các tri thức có được để giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ và thực tiễn, cũng như khả năng tự xây dựng và tích lũy các tri thức mới, tăng cường ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng, nâng cao thái độ của bản thân.