UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo xét tuyển của phòng Đào tạo Sau đại học 2022

16:19, 16/03/2022
1777
0
- Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2022 - đợt 1:
 
- Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:
 
- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:
 
- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:
Người viết : sinhlyhoc-cnshdv
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273