UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish
Nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp và Thực tâp tốt nghiệp

Nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp và Thực tâp tốt nghiệp

04:59, 11/06/2018
0
Bộ môn Sinh lý học và CNSH Động vật thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Sinh học Động vật và chuyên ngành Vật liệu Sinh học về việc nộp Báo cáo khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp với các yêu cầu sau
 
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907