UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO - NCS PHAN THANH THĂNG

22:08, 01/09/2021
1865
0

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài:  Đánh giá giá trị chẩn đoán và theo dõi điều trị trên bệnh nhân ung thư phổi
không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB và IV bằng xét nghiệm đột biến gen EGFR huyết tương
Họ và tên NCS: PHAN THANH THĂNG
Ngành:  Sinh lý học người và động vật ; Mã số ngành:  62420104
Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 22/09/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)
- Nghiên cứu sinh: PHAN THANH THĂNG
- Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1031/QĐ-KHTN,
ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
- Giảng viên hướng dẫn


Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng
đăng ký tại LINK: https://forms.gle/HvKae23VnFw1q1oT9 từ ngày 15/9/2021 đến ngày
17/9/2021 (17g00) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Người viết : sinhlyhoc-cnshdv
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273