UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Seminar của 2 GS từ Ming Chi University of Technology, New Taipei City, Taiwan

14:22, 02/12/2019
1651
0
Seminar của 2 GS từ Ming Chi University of Technology, New Taipei City, Taiwan

Seminar của 2 GS từ Ming Chi University of Technology, New Taipei City, Taiwan

Kính mời các Thầy Cô và các bạn Sinh viên tham dự buổi seminar của 02 GS từ Ming
Chi University of Technology, New Taipei City, Taiwan. Rất mong được gặp các Thầy Cô và
các bạn sinh viên quan tâm vào chiều ngày 04/12/2019 tại phòng F205A, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM (227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5).

Nếu các Thầy Cô muốn trao đổi riêng với Dr. Yu Kaung Chang và Chen-Yaw Chiu, liên
hệ với Nguyễn Đức Hoàng (ndhoang@hcmus.edu.vn) để sắp xếp.

Lịch báo cáo cáo các chủ đề như sau.

Talk 1: 14:10 – 14:25 giờ
PGS. Nguyễn Đức Hoàng
Topic: GIỚI THIỆU KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC
VÀ NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP Ở BACILLUS SUBTILIS

Talk 2: 14:30 – 14:45 giờ
GS. Yu-Kaung Chang
Topic: NOVEL TECHNOLOGY FOR USE IN PROTEIN PURIFICATION - Abstract

Talk 3: 14:50 giờ – 15:05 giờ
GS. Chen-Yaw Chiu
Topic: SCALE-UP AEROBIC BIOREACTORS - Abstract

Discussion

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273