UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Hội thảo về Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Việt Nam - Đài Loan lần thứ 1

08:34, 12/09/2019
1268
0
Hội thảo về Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Việt Nam - Đài Loan lần thứ 1

Hội thảo về Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Việt Nam - Đài Loan lần thứ 1

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm bên dưới: ThuY_moYYi__HoYYi_thaYo_YaYi_Loan_Page1ThuY_moYYi__HoYYi_thaYo_YaYi_Loan_Page2ThuY_moYYi__HoYYi_thaYo_YaYi_Loan_Page3
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273