UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hội thảo “Recent advancements in Food and Nutritional” with the focus on plant-based foods and their value in the food industry and human nutrition"

18:59, 27/09/2022
665
0
Thời gian tổ chức: 10h0 -11h20 thứ 6 ngày 7/10/2022
Địa điểm: F110, trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.

Diễn giả :
- GS. Charles Brennan (School of Science, RMIT University, La Trobe Street, Melbourne, Australia).
Đại diện Khoa Sinh học-CNSH:
- PGS.TS Trương Hải Nhung (Phó trưởng khoa Sinh học-CNSH)
- TS. Nguyễn Trí Nhân (Cố vấn đối ngoại Khoa Sinh học-CNSH)
- PGS.TS Trần Văn Hiếu (Trưởng PTN Cảm biến Sinh học
Thời hạn đăng ký: 17g thứ 4 ngày 5/10/2022

Link đăng kí:  https://forms.gle/5o3QP7TmhvgFrzHf7

HoYYi_thaYo_Khoa_hoYc_voYYi_GS_Prof._Charles_Brennan

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273