UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Giới thiệu chuyên ngành Di truyền - Sinh học Phân tử

09:40, 01/04/2019
9314
0
Thông tin chung về chuyên ngành Di truyền - Sinh học Phân tử (dành cho khoá 2016)Slide3Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide14Slide13
Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273