UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[BM Di truyền] Thông tin chuyên ngành Di truyền - SHPT

22:21, 02/01/2017
6953
0

Thông tin về chuyên ngành Di truyền - SHPT

Khoá đăng ký: 2014 Sinh học

 

Định hướng đào tạo:

Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về di truyền, sinh học phân tử và ứng dụng trong các đối tượng khác nhau như người và động vật, thực vật, vi sinh vật.

- Hiểu và có khả năng vận dụng các kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử, di truyền thực vật, nuôi cấy mô thực vật vào thực tế.

Kỹ năng:

- Kỹ năng tự học, thu thập thông tin, tư duy logic để giải quyết vấn đề đặt ra.

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu. 

Slide2

 

Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273