UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Undergraduate program

1. Các môn học do Bộ môn đang phụ trách: 

Cac_mon_day_YH

2. Chuyên ngành Di truyền - Sinh học phân tử là chuyên ngành dành cho sinh viên Ngành Sinh học

Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Di truyền

Đào tạo nguồn nhân lực được trang bị kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Di truyền

nói chung, có thể chuyên sâu theo hướng di truyền thực vật hoặc di truyền phân tử.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân Sinh học, chuyên ngành Di truyền học có

khả năng làm việc và thích ứng tốt trong môi trường làm việc năng động, hoạt động

nghiên cứu trong các trung tâm, viện nghiên cứu trong và ngoài nước hay giảng dạy

tại các trường trung học, cao đẳng và đại học.

Chuẩn đầu ra

 Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về di truyền, sinh học phân tử và ứng dụng trong

các đối tượng khác nhau như người và động vật, thực vật, vi sinh vật.

- Hiểu và có khả năng vận dụng các kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử, di

truyền thực vật, nuôi cấy mô thực vật nhằm ứng dụng thực tế.

 Kĩ năng:

- Kỹ năng tự học, thu thập thông tin, tư duy logic để giải quyết vấn đề đặt ra.

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày

và bảo vệ kết quả nghiên cứu.

 Thái độ:

- Độc lập, tự chủ, có tác phong làm việc và nghiên cứu khoa học nghiêm túc

- Ý chí không ngừng vươn lên tự nâng cao kiến thức chuyên môn

Cơ hội nghề nghiệp

  •  Định hướng đi làm:

- Nhân viên nghiên cứu tại các phòng nghiên cứu ở các Viện/Trung tâm nghiên

cứu.

- Kĩ thuật viên tại các phòng xét nghiệm ở bệnh viện, trung tâm chẩn đoán bệnh

- Nhân viên kiểm nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kĩ thuật viên của

các công ty CNSH, công ty giống cây trồng, kiểm nghiệm vi sinh, môi

trường,….

- Giảng dạy tại các trường ĐH, PTTH

- Nhân viên các hãng bán thiết bị, hoá chất CNSH.

  • Định hướng tiếp tục học tập, nghiên cứu:

- Học cao học lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước

- Thực tập tại các viện, trường ở các nước tiên tiến (Pháp, Nhật, Úc,…)

- Tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu để nộp đơn xin học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ

ngoài nước.

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273