UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

[Nhắc nhở lịch học môn TT Sinh học phân tử đại cương]

06:41, 07/04/2019
2222
0

Gửi các bạn 17CSH thông báo về môn học TT Sinh học phân tử đại cương sắp tới

Link thông báo: https://bitly.vn/1m6p

Link danh sách SV: https://bitly.vn/1m6r

Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907