UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tuyển sinh viên thực hiện đề tài

14:17, 18/09/2020
4311
0
Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Hoàng Chương tuyển sinh viên thực hiện đề tài với thông tin như sau:

1. Khảo sát khả năng ức chế hình thành biofilm của Klebsiella pneumoniae từ chủng Streptomyces sp. SS385

2. Khảo sát khả năng chuyển DNA vào Streptomyces

Chi tiết và hướng nghiên cứu vui lòng xem tại link đính kèm

Sinh viên quan tâm liên hệ sớm:

TS. Nguyễn Hoàng Chương (nhchuong@hcmus.edu.vn; 0918.287.750)

 

Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273