UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[BM Di truyền] Kỷ yếu chương trình Một tuần tại PTN

13:41, 07/11/2016
3736
0
Gởi đến các bạn sinh viên file kỷ yếu tổng kết chương trình Một tuần tại PTN.

Kỷ yếu Tổng kết chương trình một tuần tại PTN của Bộ môn Di truyền. Xem tại đây https://drive.google.com/open?id=0B1y7ajGuZlImNE1jcUIzRS1GM1U

Các bạn sinh viên tham gia chưa nhận Kỷ yếu vui lòng liên hệ PTN SHPT (F04)

Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273