UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Tin tức

[BM Di truyền] Kỷ yếu chương trình Một tuần tại PTN

[BM Di truyền] Kỷ yếu chương trình Một tuần tại PTN

13:41, 07/11/2016
0
Gởi đến các bạn sinh viên file kỷ yếu tổng kết chương trình Một tuần tại PTN.
Các

Các thí nghiệm Thực tập Sinh hóa cơ sở

08:34, 05/11/2016
0
https://www.youtube.com/channel/UCTXsEnhwVCVR2tE5uyB9Geg
Giảng dạy đại học

Giảng dạy đại học

22:54, 03/11/2016
0
Seminar học thuật

Seminar học thuật

22:17, 03/11/2016
0
Volunteer for Bat Surveys

Volunteer for Bat Surveys

12:21, 11/10/2016
0
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273