UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Đăng ký tham dự Chương trình: The 1st Chungnam– Vietnam National University Meeting Program

09:17, 19/02/2019
1183
0
Đăng ký tham dự Chương trình: The 1st Chungnam– Vietnam National University Meeting Program

Đăng ký tham dự Chương trình: The 1st Chungnam– Vietnam National University Meeting Program

Thời gian: 14h30 -18h00, thứ 2 ngày 25/02/2019 (Thời gian điểm danh: 14h30 - 14h40)
Địa điểm: Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên cơ sở Nguyễn Văn Cừ (phòng sẽ thông báo sau khi có số lượng đăng ký)

Đăng ký tham gia: https://goo.gl/xj6g7X

Nội dung chương trình: 
- Giới thiệu về chương trình bằng đôi của trường ĐH. Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc với trường ĐH. Khoa học Tự nhiên TP.HCM
- Seminar “Identification of new cancer-related genes, CENP-W and NEGR1” - Prof. Soojin Lee, ĐH. Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc 
- Seminar "“Functional evolution of LNX E3 ubiquitin ligase activity, from fish to human” - Prof. Hyunju Ro, ĐH. Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc 

Nội dung chi tiết chương trình: https://goo.gl/e74BmM
CV giáo sư báo cáo: https://goo.gl/ixS127

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273