UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tuyển sinh viên làm khóa luận tại QUATEST 3

16:41, 12/09/2016
5514
0
Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại QUATEST 3

Thông báo

Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại QUATEST 3

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp, Trung tâm QUATEST 3. có thể tiếp nhận sinh viên của BM làm khoá luận tốt nghiệp. Thông tin cụ thể như sau:

Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển các quy trình phát hiện sản phẩm chuyển gene bằng kỹ thuật Sinh học Phân tử

Điều kiện:

Sinh viên xếp loại khá, giỏi.

Hồ sơ cần có: Bảng điểm, CV và nêu rõ lý do tại sao lựa chọn hướng nghiên cứu đó (tối đa 1 trang A4), Không nhận hồ sơ trực tiếp

Mọi hồ sơ và liên hệ vui lònggửi về địa chỉ email  tt-anhnguyet@quatest3.com.vn

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/10/2016 đến 15/10/2016

Người viết : cnshphantu&moitruong
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273