UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Các thông báo về tuyển sinh chương trình sau đại học 2022 - Đợt 2

18:42, 18/08/2022
1565
0
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo: - Xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước - Chương trình dự bị Tiến sĩ - Tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ - Xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ - Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩCác anh chị có nhu cầu ứng tuyển vào chương trình Sau đại học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM vui lòng xem chi tiết ở các link bên dưới: - Xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2022 – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2022-dot-2/ - Chương trình dự bị Tiến sĩ năm 2022 – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-chuong-trinh-du-bi-tien-si-nam-2022-dot-2/ - Tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/ - Xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/ - Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/
Người viết : cnshphantu&moitruong
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273