UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Announcements

Thông báo tuyển sinh viên 2017-đợt 1 nhóm CNG-ƯD

Thông báo tuyển sinh viên 2017-đợt 1 nhóm CNG-ƯD

19:11, 09/02/2017
0
Nhóm nghiên cứu Công nghệ gene và ứng dụng của Bộ môn CNSH Phân tử và Môi trường do PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo và TS. Nguyễn Trí Nhân phụ trách thông báo tuyển sinh viên ngành Công nghệ Sinh họcngành Sinh học.
Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

09:59, 10/10/2016
0

Bacteriophages, kháng kháng sinh, dịch tễ học phân tử

Tuyển sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

Tuyển sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

16:50, 12/09/2016
0
Nghiên cứu Bacteriophages, kháng kháng sinh, dịch tễ học phân tử.
Tuyển sinh viên làm khóa luận tại QUATEST 3

Tuyển sinh viên làm khóa luận tại QUATEST 3

16:41, 12/09/2016
0
Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại QUATEST 3
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273