UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

09:59, 10/10/2016
3946
0

Bacteriophages, kháng kháng sinh, dịch tễ học phân tử

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp, Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh có thể tiếp nhận sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp. Thông tin cụ thể như sau:

Lĩnh vực nghiên cứu: Bacteriophages, kháng kháng sinh, dịch tễ học phân tử

Điều kiện:

Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, xếp loại khá, giỏi.

Hồ sơ cần có: Bảng điểm, CV và nêu rõ lý do tại sao lựa chọn hướng nghiên cứu đó (tối đa 1 trang A4), không nhận hồ sơ trực tiếp.

Mọi hồ sơ và liên hệ vui long gửi về địa chỉ email  tailieupdate@gmail.com.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/10/2016 đến 20/10/2016

Người viết : cnshphantu&moitruong
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273