UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo tuyển Sinh viên và Học viên cao học năm 2017 - Đợt 2

13:29, 03/08/2017
5179
0
Nhóm nghiên cứu Công nghệ gene và ứng dụng của Bộ môn CNSH Phân tử và Môi trường do PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo và TS. Nguyễn Trí Nhân phụ trách thông báo tuyển học viên cao học và sinh viên ngành Công nghệ Sinh học và ngành Sinh học. Cụ thể như sau:Luận văn Thạc sĩ:

       1. Nghiên cứu lên men và tinh chế protein tái tổ hợp: 1 cao học khóa 2017

Thực tập tốt nghiệp:

       2. Thử nghiệm hoạt tính protein trên mô hình tế bào: 1 sinh viên khóa 2014.

Khóa luận tốt nghiệp:

       3. Nghiên cứu lên men và tinh chế protein tái tổ hợp: 2 sinh viên khóa 2014

       4. Nghiên cứu tạo dòng: 1 sinh viên khóa 2014.


Các bạn học viên và sinh viên quan tâm đến nhóm nghiên cứu điền thông tin đăng ký theo mẫu được đính kèm trong link dưới đây và gửi kèm file hình chân dung, bảng điểm về địa chỉ email trước 24h ngày 13/08/2017 (Lưu ý: chỉ nhận đăng ký qua link và chỉ chấp nhận những đăng ký trong thời gian quy định)
Link đăng ký: http://bit.ly/tuyensvCNGUD

Email: nthtrang@hcmus.edu.vn
Quy trình thực hiện như sau:
- 02/08 – 13/08/2017: Học viên/Sinh viên đăng ký tham gia nhóm theo link đăng ký
- 14/08-20/08/2017: vòng sơ tuyển (nộp bài qua email)
- 28/08: Thông báo kết quả sơ tuyển
- 05/09-08/09/2017: vòng phỏng vấn
- 11/09/2017: Thông báo kết quả.
Thông tin về các vòng tuyển sinh và kết quả sẽ được thông báo qua email.


Nhóm Công nghệ gene và ứng dụng

Người viết : cnshphantu&moitruong
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273