UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hội nghị tập huấn Giáo dục ĐH 4.0 ngày 19/4/2017

07:54, 17/04/2017
5033
0

Sáng ngày 19/4/2017, nhà trường có phối hợp với Công ty IEG và Tập đoàn Blackboard tổ chức Hội nghị tập huấn Giáo dục đại học 4.0 - Xu hướng và triển vọng cho ứng dụng giải pháp nền tảng công nghệ Blackboard để thiết kế chương trình đào tạo, ứng dụng mô hình lớp học ảo, lớp học kết hợp, lớp học đảo ngược.

Thông tin chi tiết về Hội nghị tập huấn và cách thức đăng ký tham dự, quý Thầy Cô vui lòng xem trong file đính kèm.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa hỗ trợ thông tin rộng rãi đến Thầy Cô đang công tác tại Khoa.

File đính kèm

Người viết : cnshphantu&moitruong
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273